Colors of Inclusion

Østerbrohuset

Hvordan kan vi fremme et mere inkluderende samfund? Dèt har kunstneren Makulator sat sig for at undersøge..

Kunst
Århusgade 103, 2100 Østerbro
Lørdag 09.09

Kunstneren Makulator har skabt 12 forskellige farver flag – hver med deres unikke symbolik og betydning. Hver farve repræsenterer forskellige facetter af ligestilling, diversitet og inklusion og åbner op for refleksion om vores eget engagement i at skabe et mere inkluderende samfund.

 

Vælg et flag, der appellerer til dig og lad budskabet om en mere inkluderende verden spire under Åben Festival.

 

Som en del af arkitekturårets program, er Åben Festival i år særligt optaget af at skabe størst mulig tilgængelighed og inklusion, så alle føler sig velkommen. Vi er dedikerede til at sørge for et åbent, inviterende og inkluderende miljø, som bidrager til fællesskab og
sammenhængskraft på tværs af menneskelig diversitet. Derfor arbejder vi på at mindske barriererne for deltagelse og øge oplevelsen af både fysisk, mental og social tilgængelig-
hed.

 

Johan Amhild, kunstnernavn Makulator, debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 2015. Makulator arbejder med systemer og tilfældigheder i et rumligt og ekspressivt univers og har været med til at skabe kunstnerisk indhold til Åben Festival siden 2022.