Musik fra Dybet

Musikbunkeren

Musikbunkeren hiver musikken op af dybet og afholder éndagsfestival i dagens lys, hvor foreningen fylder Tåsinge Plads med koncert, mad og hygge.

Musik
Tåsinge Plads, 2100 Østerbro 
Lørdag, 09.09., 14.00-20.00

Musikbunkerens bands præsenterer deres musik som en del af lokalmiljøet omkring Tåsinge Plads ved bunkerne. Mens lokale beboere og københavnere til dagligt kun hører svage mystiske underjordiske lyde, når de passerer bunkerne, lufter hund og går aftentur, er der nu mulighed for at møde det talent, som befinder sig under jorden. Foreningen Musikbunkeren skaber i samarbejde med lokale butikker en koncertdag med musik, mad og hygge. Alle kan deltage og det er gratis.

 

Foreningens består af forskellige bands fra vækstlaget – amatørbands, semiprofessionelle bands og et internationalt turnerende navn i alle aldre der alle øver i bunker 166 og 167 på Tåsinge Plads. Bunkernes bands rummer så meget talent og skaber selv muligheden for at præsentere deres kunst, musik – DYI.

 

Program


EMI WIDE

Nima Moradi

Siamese

m.fl.

 

 

Tilgængelighed

Som en del af arkitekturårets program, er Åben Festival i år særligt optaget af at skabe størst mulig tilgængelighed og inklusion, så alle føler sig velkomne. Derfor arbejder vi på at mindske barrierne for deltagelse og øge oplevelsen af både fysisk, mental og social tilgængelighed. Såfremt arrangementet er tilgængeligt for alle – uanset funktionsevne – vil dette blive kommunikeret ud. Vi ønsker alle en god festival.

 

Tilgangsforhold Tåsing Plads
✓ Lift / rampe / niveaufrit til indgang
? Handicaptoilet i bygningen eller handicaptoilet inden for 200 meter af bygningen
? Handicapparkering
✓ Gratis adgang for ledsager
✓ Mulighed for at spise / drikke på stedet
✓ Stole / bænke man kan hvile sig på
x Mulighed for alternativ deltagelse (ex. podcast, teams-deltagelse mm.)